ФАКТОРИНГ

Сучасний факторинг Сучасний факторинг - це комплекс фінансових послуг, які надає Клієнту Фактор в обмін на відступлення дебіторської заборгованості. Надаючи своїм Покупцям торгові кредити, компанії часто можуть відчувати брак обігових коштів для покриття дебіторської заборгованості. Факторинг включає в себе фінансування дебіторської заборгованості на постачаннях товарів, регулярне надання відповідних звітів Клієнтові і облік стану дебіторської заборгованості, страхування кредитних ризиків, а також контроль своєчасності оплати та іншу роботу з Дебіторами. Факторинг (від англ. Factor - посередник) являє собою різновид фінансово-комісійної операції, при якій Клієнт переуступає свою дебіторську заборгованість, з метою прискорення оборотності капіталу. В його основі лежить покупка Фактором рахунків-фактур Клієнта на певних умовах.

tabs

Факторингове фінансування, за умовами якого ризик несплати боржником зобов'язань за контрактом розподіляється між фактором (банком) і клієнтом, при цьому клієнт виступає поручителем боржника за контрактом в розмірі, визначеному відповідно до умов цього договору (рівень поручительства клієнта).

tabs

Факторингове фінансування, за умовами якого ризик несплати боржником грошових зобов'язань за контрактом повністю переходить до фактора (банку), крім випадків, що дають право здійснити зворотній відступ.

Переваги факторингу:

Факторинг - це інструмент, який сприяє розширенню частки Вашої компанії на ринку.

1. Для отримання факторингового фінансування не потрібна застава. Досить здійснити поставку з відстроченням платежу. Після надання Фактору документів (рахунок-фактура, видаткова накладна, довіреність), які свідчать про здійснення поставки, Фактор перераховує кошти на рахунок Клієнта
2. Отримання додаткового прибутку. Поповнення оборотних коштів і збільшення обсягу продажів відповідно сприятиме збільшенню прибутку.
3. Доступність і прозорість процедури. При факторингу, на відміну від банківського кредитування, фінансування не вимагає заставного забезпечення, а також відкриття додаткового поточного рахунку і переведення оборотів.
4. Нові конкурентні переваги. Ви отримуєте можливість надавати Клієнтам конкурентні відстрочки платежу, підтримуючи при цьому необхідний асортимент товарів на складі за рахунок додаткових оборотних коштів. Головне завдання факторингу - забезпечити роботу компанії таким чином, щоб, надаючи відстрочки платежу своїм покупцям, на підприємстві не відчувався брак оборотних коштів. Також за допомогою факторингу Клієнт отримує можливість надавати покупцям відстрочку платежу без відчутної втрати швидкості обігу оборотних коштів. Розмір факторингового фінансування збільшується залежно від збільшення обсягів продажу клієнта. Факторинг дозволяє отримувати фінансування в розмірі 60-90% суми поставки. Факторингове фінансування надається незалежно від обсягів раніше отриманих банківських кредитів.
5. Подолання проблеми касових розривів. Індивідуальний графік проведення операцій по фінансуванню дозволить отримати гроші в будь-який момент після відвантаження товару. Надається фінансування поступово збільшується в міру зростання продажів, при цьому у Вас залишається можливість використання кредитних лімітів в Вашому банку.
6. Поліпшення фінансових показників. Безрегресний факторинг дає можливість істотно поліпшити Ваші фінансові показники за рахунок скорочення дебіторської заборгованості.

Залишились питання?

Ви маєте змогу отримати безкоштовну консультацію відправивши запит

Бажаєте дізнатись більше?