НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ

Гарантія (поручительство) Гарантія (поручительство) - один з видів кредитних операцій, яка надається юридичним і фізичним особам, що здійснюють підприємницьку діяльність, зареєстровані як приватні підприємці і мають реальну можливість виконання зобов'язань за договором гарантії. Вирішення питання про надання гарантії (поруки) передує аналіз фінансово-господарської діяльності потенційного принципала, визначення його кредито- і платоспроможності. Для цього при зверненні в фінансову компанію клієнт повинен надати необхідні документи. Розмір комісійної плати за користування гарантією (поручительством) і порядок її сплати встановлюється фінансовою компанією за рішенням кредитного комітету і визначається в договорі про надання гарантії (поруки). Вартість гарантійних фінансових послуг залежить від таких факторів: - рівня їх ризику; - платоспроможності і надійності боржника; - терміну дії гарантії; - витрат на супровід зобов'язує послуги; забезпеченості заставою майна.

tabs

Гарантія - це зобов'язання кредитно-фінансової організації перед іншою організацією, фірмою або банком виплати, замість клієнта, обумовленої суми на першу вимогу. Необхідність надання гарантійних послуг виникає в умовах, коли суб'єктам господарювання важко оцінити платоспроможність своїх контрагентів або їх можливість виконати взяті зобов'язання за договорами.

tabs

Поручительство - це спосіб забезпечення виконання зобов'язань, згідно з яким поручитель повністю або частково бере на себе відповідальність в разі настання передбаченого випадку виконати перед кредитором зобов'язання боржника. Порука, як і надання гарантії, стають фінансовими послугами тільки за умови їх платності. Порука можна розглядати як різновид фінансової гарантії.

У чому різниця між гарантією і поручительством?

Відмінності договору поручительства від гарантії визначаються тим, що:
- при поручительстві поручитель має право висувати заперечення проти вимог кредитора;
- поручительством може бути забезпечена лише дійсна вимога (зобов'язання);
- договір поручительства є, по суті, безвідкличним;
- предметом гарантійного зобов'язання завжди є тільки грошова сума і не може бути інше майно;
- після виконання зобов'язання поручителем до нього переходять права на основне зобов'язання в обсязі, в якому поручитель виконав це зобов'язання.

Залишились питання?

Ви маєте змогу отримати безкоштовну консультацію відправивши запит

Бажаєте дізнатись більше?